Älska körsång

Älskar du att sjunga i kör?
Längtar du efter repetitioner där du får utveckla din musikaliska förmåga och konserter där du gör skillnad med sången? Vill du helt enkelt bli en bättre korist eller få inspiration som kördirigent?

Det här är handboken som lustfyllt guidar dig i notläsning och gehörsfärdighet, som ger en kort musikhistoriebakgrund och levererar personliga råd om röstbehandling och gestaltning. Boken vänder sig till både till dig som har begränsade förkunskaper och till dig som är tämligen erfaren.

Via www.wessmansdirekt.se går det att komma åt klingande exempel och facit. Vissa övningar lämpar sig bäst för egna studier, andra kan med fördel användas tillsammans i grupp. Det finns också insjungna övningar att öva till på ScorX/We Are Voice.

Följ med på en spännande upptäcktsresa. Det är aldrig försent att utveckla röst och notläsningsförmåga. Bli mer medveten om både vad vi gör – och hur vi gör det – när körmagin uppstår!

Läs mer här