• Svenska texter

  Operadebatt

  Tillgänglighet och angelägenhet Av Hans Ursings bidrag till den pågående operadebatten (11/3), kan man förledas tro att musikdramats framtid står och faller med dels tv-mediets lanseringsambitioner och dels med tonsättarnas lyhördhet för ”den stora publikens” behov av en kantabel melodik i lätt igenkännbara arior, gärna med historiska reminiscenser. Operans förmåga att bjuda på optimala upplevelser har naturligtvis inte bara att göra med sångbarhet, igenkänning eller exaltationsgrad, och att beskriva musikdramats förtjänster enbart utifrån emotionens dominans över kognitionen är en grov förenkling. Vi talar om en legering av musikens abstraktion och librettons konkretion, av dramaturgisk form och psykologisk processualitet med mera, vars utforskande ännu är i sin linda! Fredrik Österling (17/3)…

 • Svenska texter

  Älska körsång

  Älskar du att sjunga i kör? Längtar du efter repetitioner där du får utveckla din musikaliska förmåga och konserter där du gör skillnad med sången? Vill du helt enkelt bli en bättre korist eller få inspiration som kördirigent? Det här är handboken som lustfyllt guidar dig i notläsning och gehörsfärdighet, som ger en kort musikhistoriebakgrund och levererar personliga råd om röstbehandling och gestaltning. Boken vänder sig till både till dig som har begränsade förkunskaper och till dig som är tämligen erfaren. Via www.wessmansdirekt.se går det att komma åt klingande exempel och facit. Vissa övningar lämpar sig bäst för egna studier, andra kan med fördel användas tillsammans i grupp. Följ med…

 • Svenska texter

  Tonsättarens reflektioner

  Kring det konstnärliga skapandet   Konst är en numinös legering av sanning och skönhet. Sanning i meningen personligt strukturerad ärlighet, fri från manipulativ beräkning. Skönhet i meningen intuitivt gestaltad fantasi, fri från manipulativ beräkning. Konst är resultatet av ett skapande sinne som förstår att balansera den själsliga treenighetens impulser: konativa, kognitiva och emotiva. Konationen i betydelsen den kreativa viljan, vägvisaren och pådrivaren. Kognitionen i betydelsen den kreativa konstruktören, arkitekten och byggmästaren. Emotionen i betydelsen den kreativa anden, livgivaren och färgsättaren. Konstnären skapar ingenting med enbart viljekraft, enbart struktureringsförmåga eller enbart intuition. Först när fokus, formkänsla och fantasi kongruerar på ett för konstnären signifikant sätt sker en konstnärlig konception. Konstnärens genialitet…

 • Svenska texter

  Just nu

  To be a composer is to give priority to your passion, to sometimes live in the flow and sometimes struggle immensely. Happy moments occur when the creative process leads to extatic music writing or when musicians interpret the ideas with sensitivity and originality. Now on the composer´s desk: Now or never! commissioned by Västmanlandsmusiken for Västerås Music classes and Västerås Sinfonietta (2222 2210 02 Archi). Dementia for mezzosoprano, tenor and lute (lyrics Göran Sahlberg) Coral Resurrection for soprano saxophone and mixed choir (cooperation with Anders Paulsson)